Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1944

1944

Data wpr. do obiegu: 7/8.09.1944
Rozmiar: 23 x 28,3 mm
Autor: J. Ogórkiewicz

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona