Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1913

1913

Karta pocztowa wydana przez Zakłady Graficzne Koziańskich
w Warszawie funkcjonujących w latach 1919 – 1939.
Na odwrocie w dolnej części umieszczono napis w języku polskim i angielskim:
Staraniem Komitetu Budowy Domu Ludowego Im. Tadeusza Kościuszki w Kosowie Poleskim.
Wym. 9 x 13,8 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona