Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1918

1918

Wydana Nakładem Komitetu Kościuszkowskiego we Lwowie
w 1918 r. wym. 13,7 x 8,8 cm

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona