Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1950

1950

Wydana staraniem Muzeum Narodowego w Rapperswill, w Szwajcarii.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie ostemplowana datą 10 października 1950 r.
Wym. 9 x 14 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona