Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

pocz. XX w.

pocz. XX w.

W prawym dolnym rogu widoczny podpis autora ryciny K.S. Wolskiego.
Wykonana popularną kiedyś techniką światłodruku,
wydana nakładem prężnie działającego na pocz. XX w we Lwowie
wydawnictwa Stefana Wierusza Niemojowskiego.
Wym. 8,8 x 13,6 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona