Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1905

1905

Wydana nakładem Salonu Malarzy Polskich w Krakowie pomiędzy rokiem 1905 a 1939.
Seria 143/33, wym. 9 x 13,8 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona