Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

po 1905

po 1905

Na pocztówce pod portretem umieszczono napis:
Ze współczesnego portretu Aleksandra Orłowskiego,
oraz datę urodzin i śmierci przywódcy powstania.
Na rewersie widnieje tylko napis pocztówka.
Wydrukowana wg konwencji po 1905 r. ( bez tzw. długich linii adresowych na odwrocie kartki).
Wym. 9 x 14 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona