Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

pocz. XX w.

pocz. XX w.

Oryginał został wydany Nakładem Wydawnictwa Stefana Wierusza Niemojowskiego we Lwowie.
Ta jest przedrukiem, reprodukcją artystyczną Zakładów Zorza w Krakowie, o czym informuje nas opis w dolnej części karty na odwrocie. Ser. II. – 11. Wym. 8,7 x 13,7 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona