Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1966

1966

Wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch” w Warszawie.
Wprowadzona do obiegu, na odwrocie opatrzona stemplem
z datą 6 czerwca 1966 r.
Wym. 10 x 14 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona