Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1915

1915

Pod Ryciną umieszczono fragment utworu Władysława Bełzy pt. „Hymn Polski”
Ojczyzno moja miła, o polski kraju mój!
Potężna w tobie siła, żywota wieczny zdrój!
Za wolność twą i chwałę, radosny wznosząc śpiew,
oddamy życie całe, przelejem wszystką krew.
Na odwrocie data stempla nieczytelna.
Korespondencja opatrzona datą 2 stycznia 1915 r.
Wysłana z Wiednia na Sumatrę.
Wydana przez Wydawnictwo „Pocztówki” w Krakowie.
Wym. 13,8 x 8,8 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona