Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

pocz. XX w.

pocz. XX w.

Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie.
Seria 76/69, wym. 9 x 14 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona