Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

pocz. XX w.

pocz. XX w.

Wydana przez Salon Malarzy Polskich w Krakowie, prężnie działający od 1885 do II wojny światowej,
seria 143/31. Wym. 13,7 x 9,0 cm.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona