Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

1959 - 1973

1959 - 1973

Tadeusz Kościuszko został na nich przedstawiony w ujęciu profilowym, nominał dziesięciozłotowy, emitowany
w latach 1959 – 1973. Monetę zaprojektował K. Zieliński.

Odpowiedz:

Wizerunki Tadeusza Kościuszki - wirtualna odsłona