Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska

 

Historyczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej  

to wystawa zorganizowana z okazji 75 -lecia istnienia Uczelni. Prowadzi od miejsc gościnnie zajmowanych przez Politechnikę w Krakowie u jej zarania, takich jak Dom Technika, Oleandry czy Wawel, po obiekty współczesne. Jest próbą opowiedzenia historii Uczelni poprzez jej siedziby, zarówno dawne jak i obecne.

HISTORYCZNE LOKALIZACJE PK OBIEKTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE

Historyczne Lokalizacje PK FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

HISTORYCZNE LOKALIZACJE PK ARCHIWALIA

HISTORYCZNE LOKALIZACJE PK OBIEKTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE

Wystawa pokazuje jak jej obiekty wpisały się w historyczny krajobraz miasta. I to zarówno ten na skalę dziejów Polski, jak i czasów, gdy Polska o swą niepodległość walczyła. Niektóre z obiektów zostały uznane za zabytkowe i trud ich konserwacji ponosi Uczelnia, przypominając swoim Wychowankom, że chroniąc dziedzictwo Politechniki Lwowskiej, z której się wywodzi, znalazła swoje miejsce  w środowisku akademickim Krakowa. Symbolizuje to fotografia pokazująca profesorów uczelni krakowskich, zmierzających na inaugurację roku akademickiego 1945/46 w ówczesnej Akademii Górniczej, gdzie powstały Wydziały Politechniczne, zalążek naszej Uczelni.

Przejdź do galerii

Historyczne Lokalizacje PK FOTOGRAFIE HISTORYCZNE

Przedstawione na wystawie historyczne fotografie pochodzą ze zbiorów

Muzeum PK, Muzeum AGH, Stowarzyszenia Wychowanków PK oraz czasopisma Nasza Politechnika.

Przejdź do galerii

HISTORYCZNE LOKALIZACJE PK ARCHIWALIA

Archiwalne materiały przedstawione w tej części wystawy pochodzą ze zbiorów

Muzeum Politechniki Krakowskiej oraz  z zasobu Archiwum PK.

Przejdź do galerii

Wirtualne Wystawy Muzeum Politechniki Krakowskiej